سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
حسین موسوی – دکتری ژئوفیزیک، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد آبدیده – زمین شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

بهره برداری صحیح از مخازن هیدروکربوری مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیالات موجود در آن است. اولین مرحله پیش بینی رفتار مخزن در طی تولید، تعیین گروههای سنگی مخزنی است. تفکیک و شناسایی گروههای سنگی مخزنی اهمیت بسیار زیادی در شناسایی واحدهای جریانی و نیز مدلسازی مخزن دارد.در تعیین گروههای سنگی مخزنی سه فاکتور لیتولوژی ، هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر قرار میگیرد مغزه های نفتی منبع اصلی تهیه اطلاعات مورد نیاز است. تهیه مغزه های نفتی بسار پر هزینه بوده و لذا تعداد معدودی از چاههای هر میدان را به این روش میتوان بررسی نمود. این در حالی است که از همه چاههای یک میدان لاگهای پتروفیزیکی تهیه گردیده که امکان بررسی جامعتری را فراهم میکنند. در این مقاله با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی به ارزیابی پتروفیزیکی و محاسبه حجم شیل ، تخلخل مفید ، میزان اشباع آب و لیتولوژی در یکی از چاههای سازند آسماری در میدان مارون پرداخته شده است. پس از ویرایش و اعمال تصحیحات مورد نیاز بر روی نگارهای چاه پیمایی ، پارامترهای پتروفیزیکی مخزن سازند مورد اشاره در چاه ، تعیین و بررسی شد. بر اساس نتایج این ارزیابی ، بررسی لیتولوژی سازند با استفاده از کراس پلات نوترون – چگالی و نوترون – صوتی نشان میدهد که این سازند بطور غالب از ماسه سنگ ، دولومیت و سنگ آهک تشکیل شده است. آنالیز داده های چاه پیمایی نشان میدهد که این سازند از تخلخل مناسبی برخوردار است و میانگین تخلخل مفید و اشباع آب بترتیب ۴٧ درصد و ۰/۰۹۱ درصد می باشد.