سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
زینب شاکری – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی
شاهرخ جبراییلی –
مهرداد خانزادی –

چکیده:

آبگیری یا خشک کردن اسمزی فرایندی است که درآن بخشی از اب ماده غذایی ازطریق قرار دادن آن دریک محلول هیپرتونیک غلیظ از شکر ونمک جدا شود دراین مطالعه به منظور تعیین شرایط بهینه برای خشک کردن میوه های سیب از ۳ زمان خشک کردن ۱۵و۳۰و۴۵ دقیقه و ۳ درجه حرارت خشک کردن ۳۰و۴۰و۵۰ درجه سانتیگراد استفاده شد تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ انجام شد نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان ودرجه حرارت خشک کردن میزان رطوبت نمونه ها کاهش ولی میزان بریکس نمونه ها افزایش یافت و برای به دست آوردن نقطه بهینه به ۳۲/۴۹ دقیقه زمان خشک کردن و بریکس ۴۲/۷۶ و به دمای ۳۰ درجه سانتیگراد نیاز است.