سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حاجعلی محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
ولی ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
جلال صبا – استادیاردانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور شناسایی و ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام محلی انگور موجود در شهرستان خرم دره،مطالعه ای در طی ۲ سال با استفاده ازدیسکریپتور پیشنهادی سازمان بین المللی ذخایر توارث گیاهی( (IBPGبر روی بوته های مادری انگور پلاک کوبی شده در باغات انگور(با قدمت ۱۰ تا۱۵۰ ساله) این شهرستان انجام گردید. دراین تحقیق حدود ۱۱۰ صفت مورفولوژیکی بر روی اندام های مختلف بوته های انگور در سه تکرار از هر رقم در هر باغ و در سه منطقه مختلف شهرستان (جمعاً در ۹ تکرار) مورد بررسی قرار گرفت. یادداشت برداری مشخصات ارقام درمراحل مختلف رشد فنولوژیکی از جمله؛مرحله خواب،شکفتن جوانه ها،رشد شاخه هاوبرگ ها، باز شدن گل ها و گل دهی ،‌‌تشکیل و رشد میوه،قبل از رسیدن میوه، رسیدن میوه ها و برداشت و نیز هنگام خزان ،بر اساس دیسکریپتور انگور و با بکارگیری روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری انجام گرفت و در نهایت ۴۸ رقم انگور محلی با صفات مورفولوژیکی متنوع شناسایی وارزیابی گردیدند،که همگی بصورت آبی پرورش می یابند.نتایج این تحقیق نشان دادکه کلیه ارقام شناسایی شده به دلیل داشتن اختصاصات عمومی به گونه ی vinifera تعلق دارندو برخی از ارقام درای چندین کلون بودند. علاوه بر این،تنوع بسیار وسیعی در صفات مورفولوژیکی و آناتومی اندازه گیری شده در بین ارقام وجود داشت ،لذا با توجه به صفات ویژه ای که در تعدادی از این ارقام وجود دارد،به منظور استفاده از آنها در برنامه های به نژادی و به زراعی انگور و نیز توسعه تاک داری ،این ارقام و کلون ها در سطح کشور قابل معرفی خواهند بود.