سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید وطن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پروژه تونل انرژی رضایی- عباسپور به طول ۱۵۰۰ متر به منظور آزادسازی فضای سطحی زمین برقراری ارتباط بین دو پست موجود در منطقه برای تأمین برق مناطق مسکونی و تجاری ناحیه، در سال ۱۳۸۸در شهر مشهد آغاز گردیده است. با توجه به اهمیت شناخت و پیچیدگی خصوصیات خاک در پروژههای عمرانی، به منظور شناخت پارامترهای ژئوتکنیکی خاک و انتخاب عمق بهینه برای احداث تونل، ٧ حلقهگمانه ی اکتشافی در مسیر تونل حفر گریدید. همچنین آزمایش برجایSPT و آزمایشات آزمایشگاهی دانه بندی، هیدرومتری، تعیین حدود اتربرگ، وزن مخصوص، برش مستقیم، آزمون سه محوری و تحکیمبر روی نمونه های خاک انجام شد. با بررسی های انجام شده بر روی لوگ های حفاری و پروفیل تحت الارضی مشخص گردید که بخش اعظم مسیر پروژه را خاآهای ریزدانه از نوع سیلت و رس بادر SPT پلاستیسیته پایین تا متوسط تشکیل می دهد. جهت ارزیابی مقاومت خاک نتایج آزمایشات مسیر تونل تحلیل گردیده و با توجه به اهمیت بالای پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک درمسئله پایداری و عدم ریزش در تونل این موارد موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین حد روانی و حد خمیری خاک و در نظر داشتن شرایط آب زیرزمینی، قابلیت تورم پذیری و روانگرایی خاک نیز مطالعه و احتمال رخداد آن بررسی شده است