سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
داود جوادی مجدد – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی آستارا

چکیده:

فندق یکی از مهمترین میوه های آجیلی و سرشار از مواد مغذی ارزشمند است. مطالعه حاضر، به منظور ارزیابی روغن کل، پروتئین، خاکستر و کربوهیدرات در سه رقم فندق وارداتی، ٫ گوبان، ، ٫ دوکونسکی،، ٫سگورب، و یک رقم بومی ، ٫سس گرچه ، در منطقه آستارا در غرب استان گیلان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نتایج اختلاف معنی داری را در بین ارقام از لحاظ درصد روغن، پروتئین، خاکستر و کربوهیدرات نشان داد. رقم گوبان بیشترین درصد روغن را در میان ارقام مورد بررس ی نشان داد. میزان کل پروتئین و خاکستر در رقم بومی گرچه اندازگیری شد. رقم سگورب بیشترین درصد کربوهیدرات را داشت. بطور کلی، رقم بومی گرچه با داشتن بیشترین مقدار پروتئین و مواد معدنی (خاکستر) به عنوان رقمی ارزشمند در میان ارقام مورد بررسی قابل معرفی است.