سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دکتری- پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش های نازک مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم آلاییده با پالادیم به روش سل – ژل ایجاد شدند و خصوصیات ساختاری و نوری آنها در سه غلظت ۲mol% 46یون پالادیم مورد ارزیابی قرار گرفت از پراش پرتو ایکس برای بررسی خصوصیات ساختاری، روش جذب سطحی همدما برای محاسبه مساحت سطح تخلخل ها و طیف سنجی نور مرئی- فرابنفش برای مطالعه خواص نوری پوشش ها استفاده شد. نتایجپراش پرتو ایکس مشخص ساخت که اضافه شدن یون پالادیم موجب تضعیف تبلور فاز آناتاز شده به طوری که میانگین اندازه کریستالیت ها از۱۰/۵به ۷/۱nm درغلظت ۶mol% کاهش یافته است با افزودن یون پالادیم مساحت سطح ویژه پوشش ها از ۱۰۸/۹۱ به ۱۴۰/۶۳m2/g افزایش میانگین اندازه تخلخل ها از ۸/۲۱به ۵/۶۴nm کاهش پیدا کرده است.