سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین عرفانیان آزموده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرعباس کمان بدست – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

ارزیابی خصوصیات جریان روی سرریزها و تندابها همواره مورد توجه زیادی بودها ست مشکلات بالقوه ای همچون خلازایی روی سرریزها و تندابها دردبی های مختلف بویژه تحت شرایط سیلاب مطالعه خصوصیات جریان روی این سازه ها را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح نمودهاست مدلهای فیزیکی درازمایشگاهی های هیدرولیک برای بررسی اینگونه خصوصیات ساخته شدهاند اما این مدلها گران و قیمت گران هستندو ساخت آنها با مشکلات فراوانی همراه است امروزه با توسعه و پیشرفت کامپیوترها و دستورالعملهای دینامیک سیالات محاسباتی موثرتر بررسی سازه های هیدرولیکی با صرف وقت و هزینه منطقی و کمتر می تواند به روشهای عددی بررسی گردد دراین مقاله مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی جهت ارزیابی فشاروسرعت جریان و همچنین پروفیل سطح آب روی تنداب سدگتوند علیا بصورت سه بعدی بکارگرفته شدهاست نتایج با استفاده ازاطلاعات منتشر شده صحت سنجی شد ونتایج خوبی حاصل گشت