سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
امیرحسین الهامی راد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی و
حسین استیری – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمد ارمین – استادیار و عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده:

با پیشرفت علوم و صنایع غذایی گرایش روزافزونی به جایگزینی افزودنیهای طبیعی به جای انواع سنتزی در مواد غذایی بوجود امده است با توجه به اثرات سوء و نامطلوب انتی اکسیدانهای سنتزی برروی بدن انسان و با علم به اینکه حذف انتی اکسیدانها زمینه را برای تجمع مواد مضر ناشی از اکسیداسیون چربی ها در مواد غذایی فراهم می کند به طوریکه سبب ایجاد اختلالاتی در بدن می شود استفاده از انتی اکسیدانهایی با منشا طبیعی در چربی ها و روغنهای خوراکی به عنوان یک راه حل منطقی در نظر گرفته می شود. بنابه دلایل ذکر شده دراین پژوهش ابتدا ترکیبات فنلی برگ سنا توسط حلال اتانول به روش پرکولاسیون استخراج شد. راندمان استخراج عصاره اتانولی ۱۰/۳% گزارش شد سپس میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره به روش فولین – سیوکالتیو تعیین گردید نتایج بیانگر این مطلب بود که مقدار این ترکیبات در عصاره اتانولی ۴۷۶±۰/۰۰۵ برحسب گرم اسید گالیک موجود در یک کیلوگرم ماده خشک میباشد.