سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر ذهبیون – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد شرافتی – دانشجوی دکتری عمران مهندسی آب
مانی معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب

چکیده:

شاخصهایی که در کمی کردن تغییرات استفاده می شوند بسیار متنوع و پیچیده می باشند دراینتحقیق کارایی برخی از این شاخص ها ارزیابی می شود شاخصهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت عبارتند از: شاخص اقلیمی .SIAP ،SPI،DPI ،PNPI،ACI درک مسائل اقلیمی از طریق بررسی تغییرا شاخص ها می تواند نشانه هایی ا زروند حرکتی خشکسالی ها و بیابانی شدن اقلیم و روند معکوس آن یعنی رطوبتی شدن اقلیم را در اختیار محققین قرا ردهد این بررسی برای تحلیل داده های اقلیمی با قدمت ۴۰ساله ۱۹۶۷-۲۰۰۶ در زیرحوضه جنوبی تجن نشان داد که روند کلی بصورت بسیار ملایمی به سمت خشکی پیش می رود.