سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن براری – دکتری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
علی اکبر کیهانیان – دکتری، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
شعبانعلی مافی پاشاکلایی – دکتری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رضا ولی اله پور – دکتری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

حشره کامل و لارو سوسک گرده خوار ریز Meligethes aeneus با تغذیه از گرده و غنچه کلزا موجب خسارت می‌گردند. در این طرح وجود رابطه بین جمعیت آفت و تعداد غلافهای عقیم و پسین تاثیر کاربرد حشره کش بر جمعیت آفت و میزان عملکرد بررسی گردید. این آزمایش با دو تیمار ( تیمار ۱: سم‌پاشی با حشره کش دانیتول فن پروپاترین به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار تیمار۲: بدون سم‌پاشی ) در ۴تکرار در سال‌های زراعی ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ در ایستگاه بایع کلا مازندران انجام گرفت. اندازه کرت ها ۱۰× ۱۰ متر و در هر کرت ۴ کادر ۱ متر مربعی در نظر گرفته شد. از زمان شروع غنچه دهی کلزا تعداد سه گیاه در هر کادر به طور تصادفی انتخاب و تعداد سوسک های موجود در آن‌ها هر هفته شمارش گردید . عملیات سم‌پاشی در سال اول در تاریخ‌های ۱۷بهمن ۹ و۲۳اسفند ۱۳۸۵ و در سال دوم در ۱۲، ۱۹، ۲۷، اسفند ۱۳۸۶ و ۸فروردین ۱۳۸۷ انجام گرفت. حدود دو هفته پس از تشکیل آخرین غلاف ، پدر به غلاف پای سالم و غلاف های عقیم روی ۱۲ گیاه در هر کرت شمارش گردید . به منظور اندازه‌گیری عملکرد محصول یک مترمربع از هر کرت برداشت ، دانه‌ها توزین و وزن ۱۰۰۰ دانه محاسبه گردید . نتایج نشان داد که تعداد سوسک مشاهده شده روی هر گیاه هم‌بستگی معنی داری با تعداد غلاف های عقیم هر گیاه دارد. سم‌پاشی گرچه موجب کاهش تراکم آفت گردید ولی در میزان عملکرد و وزن ۱۰۰۰ دانه چندان حرفی نداشت .