سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محسن رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در سالهای اخیر به بررسی اثر انفجار سطحی بر روی سازه مدفون پرداخته شده است. اما با توجه به پیشرفت جنگ افزارهای نظامی و وجود بمب های زمین نفوذ لازم است این سازهها تحت بررسی انفجارهایی در زیر سطح زمین نیز قرار گیرند از این رو در این پ ژوهش یک سازه بتن مسلح مدفون در عمق ۴ متری خاک که قبلا تحت اثر انفجار سطحی قرار گرفته ، تحت اثر انفجار مدفون با عمق ۶ متر بررسی شده و نتایج آن مانند فشار و خسارات وارده با یکدیگر مقایسه شده است. جهت این کار از نرم افزار AUTODTYN استفاده شده است.