سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محسن رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

همه ساله در نقاط مختلف جهان شاهد انفجار خطوط انتقال نفت در اثر انفجارهای تروریستی هستیم بنابراین لازم بود که به اثر انفجار سطحی بر۱٫۱ و ۲ ، روی این لوله های مدفون و ارزیابی خسارت ناشی از آن پرداخته شود.برای این منظور در این تحقیق لوله های حاوی نفت در عمق های ۱ متری در خاک های ماسه ای و رس ماسه دار تحت اثر انفجار سطحی با قدرت های مختلف قرار گرفته و سپس به بررسی نتایج اقدام شده است. برای مدل سازی از نرم افزار المان محدود و تفاضل محدود ANSYS AUTODYN استفاده گردیده است