سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد مرادخانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
هادی معاضد – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
حجت اله اروانه – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

این تحقیق به پهنه بندی و براوردخسارت سیلاب رودخانه دویرج درشهرستان دهلران با استفاده ازتلفیق مدلهای HEC-RAS و سیستم های اطلاعات جغرافیایی پرداخته شده است بدین منظور پروفیل طولی و عرضی نقشه های بستر و حاشیه سیلاب گیر رودخانه تهیه گردید و حداکثر سیلاب لحظه ای ۱۰۰۰ ساله رودخانه به وسیله توزیع های اماری محاسبه و با استفاده ازضریب زبری و همچنین داده های دبی اشل ایستگاه هیدرومتری پای پل اقدام به واسنجی مدل HEC-RAS گردید و پهنه های سیل گیر کم خطر پرخطر و با خطر متوسط توسط مدل ArcView GIS ترسیم و میزان خسارت ناشی ازآنها با استفاده از این نقشه ها ۶۲۳۴۱ میلیون ریال براورد گردید.