سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر رفاهی اسکویی –
میلاد حاجی خانی –
مهدی احمدی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی پنلهای ساندویچی بارگذاری شده در مرکز بوسیله تست غیرمخرب آکوستیک امیشن پرداخته می شود بارگذاری برروی قطعات بصورت یکنواخت و خارج از صفحه با کنترل جابجایی بطوریکه آزمایش در سه مرحله مختلف خرابی متوقف گردید اعمال شده است. درهرمرحله از بارگذاری تعدادی ازمکانیزم های شکست اتفاق می افتد بطوریکه برروی مقاومت و عمر باقیمانده مواد تاثیر می گذارد بعد از انجام هر آزمایش شبه استاتیک قطعه آسیب دیده بوسیله تیغه الماس برای بررسی غیرمخرب برش خورده آماده می گردد با توجه به مرحله بارگذاری مقدار خرابی نیز متفاوت بود که باعث ایجاد مقاومت های پسماندمختلف می گردید که با سیگنالهای آکوستیکی مرتبط گردیده است. سپس برای بررسی خرابی های مختلف در پنلهای ساندویچی در هر مرحله از بارگذاری رابطه ای بین انرژی سیگنالهای آکوستیکی و انرژی مکانیکی برای تعیین عمر و مقاومت باقیمانده برقرار گردید.