سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرهاد پرگر – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

چکیده:

محیط فاضلابی یکی از خورنده ترین شرایط را برای دوام بتن به وجود می آورد. در این مقاله ارزیابی سازه های بتنی یک تصفیه خانه در جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه ای از آزمایش های مخرب و غیرمخرب شامل مغزه گیری برای آزمایش تعیین مقاومت فشاری و جذب آب، آزمایش پتانسیل نیم پیل، تعیین عمق کربناتاسیون و آزمایش XRD در محل تصفیه خانه و آزمایشگاه صورت پذیرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که در بیشتر نقاط سازه ها حداقل به اندازه پوشش روی سطح آرماتور در عمق بتن تحت تاثیر عوامل خورنده موجود در فاضلاب قرار گرفته که باعث بروز انواع ترک خوردگی، قلو هکن شدن بتن، شوره زدن و از بین رفتن چسبندگی بین سنگدانه و سیمان در اثر تجزیه خمیر سیمان به مواد غیرچسبنده، شده است. همچنین در نهایت راهکارهای برای ترمیم این سازه پیشنهاد شده است.