سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمین منیرعباسی – استادیار گروه عمران، دانشگاه پیام نور
علیرضا گودرزی – کارشناس تکنولوژی بتن، شرکت مهاب قدس
فاطمه احمدپور – کارشناس تکنولوژی بتن، شرکت مهاب قدس

چکیده:

از جمله مهمترین سیستمهای انتقال آب در طرحهای آبیاری و زهکشی فلومها و کانالها میباشند. در صورت تخریب بتن این سازهها مقادیر زیادی از منابع آبی کشور به هدر خواهد رفت. ضمن اینکه عملکرد این سیستم ها نیز دچار مختل شده و همچنین این تخریببا رشد فزاینده ای پیش می رود. شایعترین عوامل تخریب بتن در این طرحها نشست خاک بستر، انبساط ناشی از واکنش یون سولفات، خوردگی میلگرد در اثر حضور یون کلر و جمع شدگی بتن میباشد. در مقاله حاضر به بررسی انواع خرابیهای بتن در فلوم و لاینینگ کانال پرداخته شده و راهکارهای مقابله با هر یک از عوامل مطرح شده است.