سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرحنازسادات گلستان هاشمی – گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین فرازمند – بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
جواد کریم زاده اصفهانی – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
عارف معروف – بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

اسپینوزاد، یک حشره کش بیولوژیکی، با طرز عمل منحصربه فرد و سمیت بسیار کم برای پستانداران و پرندگان می باشد . بررسی های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل شپشه آرد، در دمای ۱ ± ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵ ± ۵۵ % در تاریکی صورت گرفت. آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظ تهای اسپینوزاد شامل صفر (شاهد )، ۱۰ ، ۱۷ ، ۳۰ ، ۵۱ ، ۸۷ و ۱۵۰ ppm و در هشت تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بعد از گذشت دو هفته، غلظت ۱۵۰ ppm اثر قابل قبولی (با ایجاد مرگ و میر بالای ۸۵ درصد) از خود نشان داد. تلفات در گندم تیمار شده با اسپینوزاد، با افزایش غلظت ، افزایش یافت. مقدار LC50 فرمولاسیون فوق برای حشرات کامل T. confusum در این مدت ۹۵ ppm برآورد گردید. در نتیجه از اسپینوزاد می توان بعنوان محافظ مناسب غلات در برابر حشرات کامل شپشه آرد استفاده نمود.