سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهام کرکانی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس اکبرزاده – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود منابع آب، حفظ کیفیت منابع آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کنترل آلودگی آب از طریق کاهش آلاینده های ورودی به منابع پذیرنده ممکن است یکی از آلاینده های بالقوه منابع پذیرنده، ترکیبات فسفر می باشند که از طرق مختلف وارد این منابع می شوند. فسفر یکی از مهمترین عناصر مغذی محسوب می شود و با توجه به اثر ترکیبات فسفر در افزایش رشد جلبکها و گیاهان آبزی و تغییرات نامناسب متعاقب آن و با توجه به ورود این ترکیبات به محیط زیست از طریق پساب تصفیه شده، کاهش غلظت آنها در پساب تا مقادیری که از این نظر مشکل ایجاد ننمایند باید مورد توجه قرار گیرد، ولی روشهای مرسوم تصفیه توانایی کاهش غلظت فسفر را به مقدار زیاد ندارد. در ا ین تحقیق سعی شده است که با استفاده از آهک و چندین نوع پلی الکترولیت ساخت کشور انگلستان، حذف فسفر از محلول ساختگی دارای ۱۰۰gm/l فسفر انجام گردد. بعد از آزمایشات اولیه جارتست جهت تعیین بهترین منعقد کننده از نظر حذف فسفر، آزمایش تعیین بهترین دوزاج پلی الکترولیت انتخاب شده، ا نجام گردید. نتایج آزمایش جارتست نشان داد که پلی الکترولیت NM1011 و در غلظت ۴mg/l، می تواند ۹۹٫۷۵% جذف فسفر رابدست آورد و غلظت فسفر را به ۰/۲۶mg/l برساند.