سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا ایزدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد شه
غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
سید علی سید رزاقی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

سازه هایی که نوع کاهش را در نیروی مقاومت جانبی همراه با افزایش درجابجایی های جانبی نشان میدهند ممکن است زمانی که در معرض حرکات ناشی از زمین لرزه قرار میگیرند یک نوع عدم ثبات دینامیکی را از خود ظاهر سازند کاه شدر نیروی مقاومت جانبی همراه با افزایش در جابجایی های جانبی می تواند نتیجه غیرخطی بودن های هندسی غیرخطی بودن های مصالح کاهش مقاومت با ترکیبی از موارد فوق باشد دراین تحقیق از سیستم های SPOF با ۸ دوره ارتعاش اولیه بین ۰/۱ تا ۳ ثانیه در استفاده شد نسبت میرایی اولیه ۵ درصد فرض شد و مقاومت جانبی بوسیله نسبت مقاومت R نرمال سازی می شود که این فرایند برای حفظ الاستیک سیستم می باشد.