سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر اصفهانی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید صباحی – عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

حاکمیت فناوری اطلاعات عبارتست ازیک چارچوب سیستماتیک جهت نحوه تصمیم گیری درباره امور مربوط به فناوری اطلاعات می باشد طی سالهایا خیر تحقیقات علمی زیادی حول این موضوع صورت گرفته و چارچوبهای زیادی نیز برای آن ارایه شده شامل چارچوبهای کوبیت استانداردهای ایزو چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و ماتریس حاکمیت فناوری اطلاعات دراین مطالعه ماتریس حاکمیت فناوری اطلاعات ویل و راس درسازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا جهت تحلیل وضعیت موجود حاکمیت فناوری اطلاعات درایرنا و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و بررسی نقاط قوت و ضعف حاکمیت فناوری اطلاعات به کارگرفته شده است برای حاکمیت کاراتر فناوری اطلاعات دراین سازمان کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری فناوری اطلاعات با اتکا برماتریس حاکمیت فناوری اطلاعات ویل و راس پیشنهاد شده است.