سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذر عرفانی جاودانی یزد – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمهدی خطیب – دانشیار دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

گستره مورد مطالعه درجنوب خاوری شهرستان خوسف واقعدر۳۵کیلومتری باختربیرجند درشرق ایران قرار دارد گسل امتدادلغز راستگردنوغان با روند تقریبی NE-SW مرز بین کوهستان و دشت خوسف می باشد شاخصهای کمی ریخت زین ساختی بیانگر فعالیت هیا جوان تکتونیکی درمنطقه هستند و با تفکیک گسل به سه قطعه شاخص smf درقطعه شمال شرق میانی و جنوب غربی به ترتیب ۱٫۳و۱٫۱۲و۱٫۰۳ و مقادیر شاخص s برای حوضه های ۱و۲و۳و۴به ترتیب ۱و۱٫۱و۱٫۲و۱٫۴ به دست آمده دره های منطقه اغلب v شکل و میزان Vf همواره کمتر ازیک بوده که نشان دهنده برخاستگی است میزان sl از بالا دست به سمت پایین دست رود افزایش می یابد که حاکی از فعالیت رود است نتیجه نهایی حاصل ازمحاسبه شاخص ها افزایش فعالیت تکتونیکی ازشمال شرقی به سمت جنوب غربی بوده که تمرکز انرژی درقطعه جنوب غربی گسل است.