سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما میراخورلی – دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
پونه سعیدی –
محسن آقاشاهی –
ناصر مهردادی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی میزان جریان زیست محیطی مورد نیاز برای رودخانه سفیدرود درمحل ایستگاه قزل اوزن پرداخته شده است به منظور محاسبه این میزان جریان ۴ روش هیدرولوژیکی تنانت منحنی تداوم اسمختین و میانگین جریان پایه ABF به کارگرفته شده که نتایج حاصل شده از هر ۴ روش نشان دادند با توجه به نوع جریان حاکم در رودخانه طی ۴۶ سال از انجا که میانگین جریان در نیمه اول و دوم سال با یکدیگر تفاوت بسیار دارند روش تنانت با جداسازی ۴۰٫۱۶cms برای نیمه اول و ۷٫۳۲cms برای نیمه دوم سال روشی قابل قبول می باشد مقدار بدست آمده برای نیمه اول تقریبا برابر میزان بدست آمده از روش اسمختین ۳۳٫۰۷cms و مقدار بدست آمده برای نیمه دوم تقریبا برابر روش منحنی تداوم جریان ۵٫۱cms میب اشد روش ABF نیز از آنجا که به تغییر در میزان جریان رد زمانهای مختلف توجهی نکرده چندان قابل قبول نمی باشد.