سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا معین الدینی – دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه نشخوار کنندگان
مسعود علیخانی – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا قربانی –
محمد خوروش –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر استفاده از تریتیکاله در جیره آغازین گوساله های شیر خوار، از تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ در شرکت کشت و دام فوده سپاهان واقع در شهرستان اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۲ تیمار انجام شد. تیمارها شامل: ۱- جیره شاهد که تمامی منبع غله آن ذرت بود؛ ۲- جیره آزمایشی که در آن ۵۰% ذرت ، با تریتیکاله رقم ژوانیلو-۹۱ جایگزین شده بود. طول دوره آزمایش ۷۰ روز بود که به دوره های ۰ تا ۴۲ ،۴۳ تا ۷۰ و ۰ تا ۷۰ روزگی تقسیم شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، رویه مختلط و دستور داده های تکرار شونده مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج آزمایش حاکی از آن است که میانگین مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره تحت تاثیر جایگزینی تریتیکاله با ذرت قرار نگرفت. با توجه به نتایج، بازده خوراک در دوره اول و کل دوره در گوساله هایی که تریتیکاله در یافت کرده بودند بهبود یافت. با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد استفاده از تریتیکاله بدون تاثیر منفی بر عملکرد گوساله های شیرخوار بتواند به عنوان جایگزین ذرت در جیره آغازین مورد استفاده قرار گیرد