سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نوفرستی – گروه مهندسی معدن دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
حمزه فلاح –
غلامرضا نوروزی –
محسن رضایی –

چکیده:

سد خاکی فرخی در نزدیکی شهرستان قائن و دریکی از فعال ترین مناطق لرزه خیز ایران ایالت لرزه زمین ساخت فردوس قرارگرفته است وجود گسلهای بزرگ و فعال در منطقه منجمله گسل های معروف دشت بیاض و آبیز ارزیابی ریسک احداث این سد را بسیار ضروری می نماید میزان کل ریسک برای سدهای خاکی به درجه خطر لرزه ای در ساختگاه سد و مقدار ریسک ساختمان سد و تاسیسات وابسته به آن بستگی دارد برای ارزیابی ریسک سد فرخی از روش پیشنهادی bureau استفاده شدها ست مطابق این روش درجه ریسک سد فرخی قائن از جنبه های مختلف نظیر ظرفیت مخزن ارتفاع، سن ساخت و وضعیت پایین دست بطور جداگانه بررسی و تعیین شده است. ریسک کل از تجمیع ریسکهای فوق و سپس تاثیر ریسک لرزه خیزی منطقه مطابق روابط پیشنهاد شده توسط bureau بدست آمده است.