سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن اکتشاف
حسین نوفرستی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه بیرجند
محسن رضایی – کارشناس ارشد عمران هیدرولیک

چکیده:

سدخاکی حصار سنگی در نزدیکی شهر سده در استان خراسان جنوبی و دریکی از مناطق لرزه خیز فعال ایران ایالت لرزه زمین ساخت دشت لوت قرارگرفته است وجود گسلهای بزرگ و فعال در منطقه منجمله گسله های دشت بیاض و چاهک ارزیابی ریسک احداث این سد را ضروری می نماید میزان کل ریسک برای سدهای خاکی به درجه خطر لرزه ای درساختگاه سد و مقدار ریسک ساختمان سد و تاسیساتوابسته به آن بستگی دارد برای ارزیابی ریسک سد حصار سنگی از روش Bureau,2003 استفاده شده است مطابق این روش درجه ریسک سد حصار سنگی از جنبه های مختلف نظیر ظرفیت مخزن، ارتفاع ، سن ساخت و وضعیت پایین دست بطور جداگانه بررسی و تعیین شدها ست ریسک کل از تجمیع ریسک های فوق و سپس تاثیر ریسک لرزه خیزی منطق مطابق روابط پیشنهاد شده توسط Bureau, بدست آمده است با توجه به نتایج حاصله انجام یک تحلیل پایداری دقیق برای سا ختمان سد در شرایط وقوع زلزله با شتاب حداکثر ضروری می باشد.