سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیاردانشگاه شهید بهشتی
سعید صادقیان – استادیار آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
محمد حاجب – کارشناس ارشد سنجش ازدور و GIS

چکیده:

لیدارتکنولوژی جمع آوری اطلاعات ازسطح زمین برمبنای اندازه گیری فاصله بوسیله لیزر است دقت ارتفاعی بالا ۱۰cm) و پتانسیل بالادراستخراج خودکار عوارض آن را به یک منبع اصلی تهیه اطلاعات ارتفاعی تبدیل کردها ست جاده ها مهمترین گروه عوارض خطی هستند که بعنوان زیرساخت توسعه درهرکشور ازاهمیت ویژه ای برخودارند استخراج عوارض از داده های لیدار بصورتدستی زمان بر و پرهزینه است تاکنون مطالعات زیادی روی استخراج خودکارعوارض ارتفاعی نظیر ساختمان ها از داده های لیدارصورت گرفته ولی روی استخراج راه ها از این داده ها کمتر کار شده است هدف این تحقیق معرفی چندروش ارایه شده درزمینه استخراج راه ها از داده های لیدار است.