سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاومت به اکسیداسیون صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در سلول ها ی سوختی اکسید جامد را می توان با استفاده از یک لایه پوشش محافظ، چسبنده، موثر و نسبتًا متراکم بهبود بخشید. در این پژوهش از تکنیک سمانتاسیون فشرده برای پوشش دهی فولاد فریتی زنگ نزن AISI 430 با کبالت استفاده شد . از دو تست اکسیداسیون همدما و اکسیداسیون سیکلی برای ارزیابی ثابت اکسیداسیون سهمی (Kp) استفاده شد. لایه پوشش در طول فرآیند اکسیداسیون همدما تبدیل به اسپینل های MnCo2O4 و CoCr2O4 و CoFe2O4 و Co3O4 شد. مقدار Kp بدست آمده برای نمونه های پوشش دار در هر دو تست کمتر از نمونه های بدون پوشش بود که این نشان می دهد لایه پوشش توانسته است به عنوان یک لایه محافظ در مقابل نفوذ یون ها عمل کند.