سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم هوشیار – محقق تحقیقات غلات
اسکندر زند – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
محمدعلی باغستانی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
میرمحمد حاجی میرآقا – کارشناس غلات ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب

چکیده:

به منظور بررسی توان رقابت ۱۱ رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد نسبت به علف هرز سلمه تره که در ۱۵ سال اخیر معرفی شده اند و یا در دست معرفی جهت توسعه کشت هستند این آزمایش در سال ۸۶-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به اجرا درآمد. آزمایش بصورت فاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در شرایط مزرعه ای اجرا شد عامل اول آزمایش شامل ۱۱ ژنوتیپ گندم مناطق سرد و عامل دوم شامل دو سطح علف هرز سلمک بدون علف هرز سلمک، وجود علف هرز سلمک بود نتایج نشان دادند که رقم الوند و توس به عنوان رقم رقابت گر قویدارای بیشترین شاخص رقابت به مقدار و ۱/۱۶۹/۶۶ زیست توده سلمک را به شدت کاهش داد ولی عملکرد خودشان کمتر از سایر ارقام کاهش پیدا کرد