سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام پوراکبر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محمد آزادی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

استفاده از سیستم حمل و نقل زیرزمینی دراکثر شهرهای بزرگ جهان بویژه برای آنهایی که با مشکل ترافیک مواجه هستند کاملا محسوس می باشد این سیستم نیازمند یک سازه تونل است که در مناطق شهری عمدتا درخاک و عمق کم احداث می شود محاسبه طراحی و اجرای بنای زیرزمینی را می توان از جمله مشکل ترین ودرعین حال یکی ازمهمترین مباحث مهندسی عمران دانست این مسئله درمورد تونلهای کم عمق که در مناطق شهری احداث میشوند از اهمیت بیشتری برخوردار است بروز خسارات پیش بینی نشده درا بنیه مجاور تونل به دلیل عدم پیش بینی نسبتا صحیح رفتار پوشش تونل و خاک مجاور آن و طراحی نادرست تونل حاکی از اهمیت مطالعه و پیش بینی تیغیر شکل در اثر حفر تونل می باشد از این رو دراین زمینه تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و روشهای مختلفی ارائه شدها ست دراین مقاله به ارزیابی تونلسازی درزمینهای نرم و تاثیر آن بر نشست ساختمانهای مجاور پرداخته شده است.