سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر عارفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ص
حسین عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژیهای تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین،
رضا حسینی ابرده – دانشیار گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

هیدروژن بدلیل دارا بودن تمامی خصوصیات یک حامل انرژی مناسب و پاک میتواند درآیندهای نه چندان دور جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد. مهمترین مسأله پیش رو برای استفاده از فناوریهای سوخت هیدروژن، تولید هیدروژن از روشهای پربازده،آسان و ارزان است. استفاده ازبرقکافت جهت تولید هیدروژن از آب یک روش مؤثر در مقیاسهای کوچک تا ظرفیتهای بالا است. این روش نیازمند انرژی الکتریکی بوده که الزاماً باید از منابع انرژی تجدیدپذیر فراهم شود تا بتواند جایگزین منابع تجدیدناپذیر باشد. فناوریهای انرژی خورشیدی مختلف نظیر فتوولتائیک، متمرکزکننده و … را میتوان برای تولید برق مورد نیاز برقکافت استفاده نمود. در این مقاله استفاده از فناوری دودکشخورشیدی – ثابت و یا شناور – به عنوان یکی از فناوریهای ارزان و مؤثر خورشیدی برای تولید برق و ایجاد ایستگاههای تولید هیدروژن خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هوای محیط در جمعکننده نیروگاه با تابشخورشید گرم شده و بر اثر نیروی شناوری و مکش ایجاد شده در دودکشبه حرکت در میآید و انرژی خود را به توربینهای هوایی متصل به مولدها میدهد. مزایا و معایب این نیروگاه نسبت به فناوریهای دیگر خورشیدی، نحوه عملکرد و نیازهای آن و همچنین جنبههای اقتصادی استفاده از نیروگاه دودکش خورشیدی در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان نمونه، یک ایستگاه تولید هیدروژن خورشیدی با استفاده از این فناوری طراحی و ابعادگذاری شده است. در نهایت استفاده از فناوری هیدروژن خورشیدی با استفاده از فناوری دودکش خورشیدی در ایران با توجه به اقلیم و پتانسیل بالقوه کشور در زمینه انرژی خورشیدی مورد بحث قرار گرفته است