سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی آب سالان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اس
حامی کابوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، دکترای میکروبیولو

چکیده:

یکی از نیاز های اساسی بدن، نیاز به اسید های چرب ضروری آلفالینولنیک اسید و لینولئیک اسید می‌باشد، به این دلیل که دربدن انسان اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دو گانه درمقادیرکافی تولید نمی‌شود. گاما- لینولنیک اسید توسط ضد اشباع کردن اسید لینولئیک حاصل می شود. گاما- لینولنیک اسید ازروغن بذر گل پامچال، گل گاوزبان، شاه دانه و … به دست می آید.از اثرات مفید آن به ضد سرطانی بودن، اثرات ضد التهابی، دیابت، التهاب مزمن، کاهش غلظت کلسترول خون، جلوگیری از قاعدگی و… می توان اشاره کرد. با این حال، بازده تولیدی گاما- لینولنیک اسید بسیار پایین می باشد چرا که تولید آن به میزان تولید کشت های بسیار و طولانی مدت و همچنین محدودیت و رشد نامشخص گیاه و نیز در بعضی از مواقع به ایجاد دانه های شکننده می انجامد. تولید اسیدهای چرب غیر اشباع با استفاده از منابع میکروبی از مزایای بزرگ استفاده در صنعت داروسازی می باشد. از این میان قارچ echinulata Cunninghamella به علت رشد و تکثیر و همچنین بازدهی مناسب آن به عنوان تولید کننده روغن تک یاخته‌ای، به خصوص تولید اسید چرب گاما- لینولنیک اسید بررسی شده است که بهترین سوبسترا در محیط کشت به عنوان منابع کربنی می توان به استفاده از گلوکز، ساکاروز، لاکتوز، نشاسته اشاره کرد وهمچنین نیز به استفاده از منابع نیتروژنی مانند عصاره مخمر، سویا، شیرخشک، نیترات آمونیوم، نیترات سولفات می‌توان نام برد، که بعد از جدا کردن توده زیستی از محیط کشت مناسب، توده زیستی خشک شده، سپس توسط فرآیندهای مختلف، روغن تک یاخته ای از توده زیستی گرفته می شود که بعد از آن با دستگاه گاز کروماتوگرافی میزان تولید اسیدهای چرب به دست آمده محاسبه می‌شود.