سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز نوید – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دلاور معصومی – دانشجو، دانشگاه پیام نور واحد رشت

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فضایی مجتمع های آبدرمانی شهر سرعین با استفاده از نرم افزار GISبرای ارزیابی نقش مجتمع های آبدرمانی این شهر در جلب رضایت مردم فراهم شده است. بی شک توجه به نحوه ی توزیع فضایی این مجتمع ها نسبت به همدیگر و فاصله سرویس-های خدماتی مانند اورژانس و هتل ها ووضعیت دسترسی به خیابانها و غیره می تواند شهر سرعین را به یکی از قطب های مهم توریستی قرار دهد. و رضایت خاطر گردشگران را جلب کند. به هر حال ما در این تحقیق سعی کردیم نحوه ی خدمات دهی مجتمع های آبدرمانی وتوزیع فضایی آنها را با استفاده از نرم افزار GISو مدل فازی AHP مورد بررسی قرار دهیم.و به این نتیجه رسیدیم که GIS قابلیت انعطاف پذیری از لحاظ استاندارد سازی در توزیع فضایی بهینه مجتمعهای آبدرمانی شهر سرعین و دسترسی بهینه آنها را از اماکن خدمات دهی امکان پذیر می سازد.