سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین حسنعلی پورشهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف این مطالعه ارزیابی توزیع فشاروروند تغییرات آن دررژیم جریانهای مختلف برروی کف سرریزهای پلکانی می باشد فشارهای اندازه گیری شده جهت ارزیابی توزیع فشار روی کف پله ها درخط تقارن سرریز دررژیمهای مختلف جریان به منظور تعین محل حداکثر و حداقل فشار صورت گرفت نتایج نشان داد که دررژیم ریزشی روند کاهش فشار تا پاشنه پله ادامه داشته دررژیم انتقالی این کاهش تا y/l=0.4 ادامه داشته و پس از آن تقریبا تا پاشنه پله ثابت است دررژیم رویه ای کاهش فشار تا پاشنه پله با شیب تند ادامه دارد همچنین دررژیم های مختلف حداکثر فشار درلبه پله و حداقل آن درپاشنه پله وقوع می یابد.