سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دیندارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی اکبر کامگارحقیقی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مدیر آبیاری های جنوب استان فارس
علیرضا سپاسخواه – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مدیر آبیاری های جنوب استان فارس
شاهرخ زندپارسا – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مدیر آبیاری های جنوب استان فارس

چکیده:

بدون شک یکی از پارامترهای موثر در موفقیت یک شبکه آبیاری و زهکشی مشارکت مردمی در جهت نگهداری و مدیریت آن شبکه خواهد بود سوق دادن بهره برداران در امر مشارکت مردمی بستگی به میزان رضایتمندی آنها از مسئولین شبکه و مقدار آب کافی که در اختیار آنها قرار داده می شوند خواهد بود با رعایت عدالت در توزیع و به موقع قرار دادن آب در اختیار آنها قطعا رضایتشان جلب خواهد شد ارزیابی توزیع آب در شبکه های آبیاری وزهکشی دارای اهمیت بسیاری می باشد بطوریکه هرسازمان یا موسسه ای که متولی مدیریت یک شبکه آبیاری باشد با ارزیابی عملکرد خود می تواند مشکلات موجود را مشخص و د رنهایت در جهت رفع آنها تلاش نماید برای ارزیابی توزیع آب در شبکه آبیاری داشتن مجموعه ای از شاخصها ضروری می باشد کانال اردیبهشت یکی ازکانالهای درجه ۲ شبکه درودزن می باشد توزیع آب بصورت حجمی در شبکه آبیاری کانال اردیبهشت زیرسد درودزن از سال ۱۳۸۰ اغاز گردیده است دراین مقاله توزیع آب با روش حجمی بین کشاورزان در این کانال با استفاده از شاخصهای عدالت کفایت راندمان و قابلیت اعتماد ارزیابی گردید.