سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ابراهیم اصغری – دکتری زمین شناسی مهندسی
ناصر عبدی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی

چکیده:

تورم خاک ناشی از ترکیب کانی شناسی وخصوصیات شیمیایی آن است کانی های رسی به علت قابلیت جذب آب فراوان در فضای بین شبکه ای خود از قدرت تورم زایی بالایی برخوردار است با توجه به گسترش وسیع این خاکها و اهمیت رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاکهای رسی در اجرای پروژه های عمرانی دراین مطالعه ابتدا مشخصات خاکهای ریزدانه تبریز بیان شده و سپس براساس روش USBR پتانسیل تورم به روش غیرمستقیم ارزیابی شده است. بررسیهای آزمایشگاهی شامل آزمایشات دانه بندی و حدود اتربرگ و همچنین آزمایشات تحکیم انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده قرارگرفته است نمونه های خاک ۹ محل از شهر تبریز با استفاده از روش USBR ارزیابی شده که درجه تورم محلهای ۱ تا ۶ پایین در محلهای ۸و۹ بالا و در محل ۷ خیلی بالا بدست آمده است.