سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جعفر آجورلو – استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
سید مهدی حسینی – دانشگاه امام حسین(ع)
پژمان امید بهاری – دانشگاه امام حسین(ع)
یاشار رحیمی اقدم – دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

ایران سرزمین رنگ و طبیعت با تاریخ و فرهنگ غنی برخوردار از آب و هوایی متنوع در گوشه گوشه آن، می تواند در تمام طول سال پذیرای مسافرین باشد. در سال های اخیر گردشگری از اقبال بالایی در جهان برخوردار بوده تا جایی که به صورت صنعتی پررونق در آمده است. اما متأسفانه در ایران سرمایه گذاری های انجام گرفته یا ناکافی بوده و یا به درستی مدیریت نشدهاند. قشم یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس با پتانسیلی بالا در امر گردشگری می باشد. آنچه که موضوع این تحقیق است ارزیابی توانمندی های این جزیره در جذب گردشگر م یباشد که با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) فرصت ها و تهدیدات (عوامل خارجی) تأثیر گذار شناسایی شده و پس از وزندهی و بازنویسی در جداول تحلیلی عمده نقاط قدرت و فرصت در زمینه جذب گردشگر و راهبردهایی در راستای توسعه گردشگری در قشم ارائه شده است.