سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جاهده تکیه خواه – عضو گروه پژوهشی GIS معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کردستان
محمد آزاد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

پارک جنگلی آبیدر سنندج با توجه به وجود چشم اندازهای زیبا از مناطق جاذب گردشگری در منطقه است که به دلیل فقدان برنامه ریزی صحیح و استفاده نادرست در معرض نابودی قرار دارد در دوران کنونی در پی بروز بحرانهای زیست محیطی نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه ی پایدار لازم است برنامه ها براساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد دراین تحقیق منطقه پارک جنگلی آبیدر واقع در جنوب غربی سنندج جهت مکان یابی عرصه های مناسب برای توسعه فضای سبز براساس اصول آمایش سرزمین و با استفاده از GIS انتخاب شد بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه های موضوعی منطقه رقومی سازی تجزیه و تحلیل و جمع بندی و روی هم گذاری لایه ها با استفاده از روش تجزیه تحلیل سیستمی و در محیط GIS انجام شد در گام اول اقدام به شناسایی منابع اکولوژیکی شد درمرحله بعد تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها انجام گردیدو منطقه به واحدهای همگن اکولوژیکی تجزیه شد و در نهایت با مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هریگان با مدل اکولوژیکی فضای سبز و جنگلکاری مخدوم نقشه نهایی منطقه تهیه گردید.