سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم غلامی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‎زیست

چکیده:

این مطالعه به صورت موردی در حوزه آبخیز دریاچه سد دز انجام شده و تهیه نقشه‎های این مطالعه توسط نرم‎افزار Arc GIS 9.3x صورت گرفته است. حوزه سد دز به مساحت ۲۱/۴۲۰۹۳ هکتار در ۷۵ کیلومتری شمال شرق شهرستانهای اندیمشک و دزفول در استان خوزستان واقع شده ‎است. محدوده حوزه مورد مطالعه از ۲۵۲۰۸۸ تا ۲۸۰۶۵۰ طول شرقی و ۳۶۱۰۳۶۶ تا ۳۶۲۶۸۰۰ عرض شمالی می‌باشد.ابتدا آمایش سرزمین به روش مخدوم در محدوده مطالعاتی اجرا گردید و نقشه یگان زیست‎محیطی و نقشه‎ی ارزیابی توان حفاظت محیط‎زیست طبق مدل مخدوم تهیه شد، که طبق آن مساحت ۷۲/۱۹۲۹۹ هکتار معادل ۸/۴۵% از محدوده مورد مطالعه دارای توان حفاظت می‎باشد. سپس با استفاده از روش اکولوژی سیمای سرزمین، نقشه پهروها طبق تقسیمات نواحی پوشش گیاهی مشخص گردید و با توجه به گونه‎های حفاظت شده موجود در منطقه، نقشه پهروها برای کاربری حفاظت تهیه شد. حفاظت از دیدگاه اکولوژی سیمای سرزمین، مساحت ۴۳/۳۴۵۱۶ هکتار معادل ۸۲% از منطقه را در برمی‎گیرد. پس از آن، پیشنهاداتی در زمینه‎ی فرهنگ‎سازی حفاظت از محدوده مورد مطالعه و کنترل آلودگی آن ارائه گردیده است.