سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

پسماندهای کشاورزی درمحیط زیست از جمله خاک می توانند دشواری های گوناگونی پدید آورند اغلب کشاورزان این پسماندها را می سوزانند و باعث آلودگی محیط زیست فرسایش خاک و … می گردند یکی از این پسماندها کاه کلزا است که بدلیل داشتن تانن در جیره غذایی نشخوار کنندگان استفاده کمی دارد دراین آزمایش سعی شده به روش زیستی با کمک باکتریهای سودمند کاه کلزا تجزیه و تانن موجود در آن کاهش یابد برای ارزیابی توان باکتریها درزیست فروزینگی بیودگراداسیون کاه کلزا این ماده پس از جمع آوری خرمن کوب و به قطعات کوچکتر از ۲ میلی متر خرد و با ۳ گونه باکتری خاکزی در درون شیشه مایه زنی و به مدت ۳۰ روز دردمای بهینه انکوباسیون گردید تمام باکتریهای آزمایش توانسته اند تانن را تجزیه نمایند و نسبت کربن به ازت را کاهش داده و پروتئین را افزایش دهند بنابراین برای ساخت کمپوست از کاه کلزا شاید بهره گیری از این باکتری ها سودمند باشد.