سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد علی بیگی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و
مرضیه آخوندی قهرودی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
صدراله طیبی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم:

چکیده:

این مقاله سعی دارد که با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم و آمایش سرزمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری شهرستان فیروزکوه و پهنه بندی گردشگری گسترده آن بپردازد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی مبتنی بر روشهای میدانی و کتابخانه ای است. داده های استفاده شده شامل: شیب، خاک، جهت شیب و ارتفاع می باشد که ابتدا این لایه ها رقومی شده و سپس با بکارگیری نرم افزار ArcGIS به تهیه نقشه و سپس به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده استو از آنجایی که پژوهش روی مدل گسترده گردشگری منطقه بوده، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تقریباً یک سوم شهرستانبرای توریسم گسترده مناسب و نسبتاً مناسب می باشد، که در این قسمتها می توان به گسترش فعالیت هایی نظیر اسب سواری، پیاده روی، غارنوردی و تماشای جانوران و گیاهان در طبیعت پرداخت و دیگر قسمتهای منطقه از نظر مدل گسترده گردشگری داری توان نامناسب می باشند