سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه پرچیانلو – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن کلانتری – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اکولوژیکی نوین توسعه گردشگری صورت پذیرفت. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی با تعیین اهداف اصلی تحقیق، شناسایی وضعیت موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها ،توان ها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها انجام پذیرفت. نتایج مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از مدل مخدوم و در محیط نرم افزاری Arc GIS9.2 نشان می دهد که وجود عواملی همچون خاک حاصلخیز_ اقلیم مطلوب_ پوشش گیاهی و جانوری متنوع سبب گسترش و توسعه گردشگری گسترده در اکثر منطقه مورد مطالعه گردیده است که بر اساس بررسی صورت گرفته وسعتی در حدود۰۴/۲۱۴۵۹۴ هکتار از منطقه را به خود اختصاص داده است که این نتیجه نشان می دهد که بیش از ۹۵ درصد منطقه قابلیت توسعه گردشگری گسترده را دارد