سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آتنا امینی سعد – دانشجوی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
نسیم شریفیان پور –
مرضیه نیک زاد –
احمدرضا یاوری –

چکیده:

از آن جایی که ارزیابی توان اکولوژیکی محیط‌ زیست مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین است، در واقع ارزیابی سرزمین اطلاعات اساسی برای مرحله دوم آمایش سرزمین که شامل انتخاب مناسب‌ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت است، را فراهم می‌نماید. زیرا هدف آمایش سرزمین تعیین نتایج فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی متناسب‌ترین و ممکن‌ترین انتخاب نوع کاربری سرزمین در یک تکه از سرزمین (منطقه برنامه‌ریزی) است. هدف از این پژوهش ارزیابی توان زیستی شهر فریدون‌شهر برای کاربری‌های مختلف بوده تا بدینوسیله مشخص شود که این سرزمین برای کدام یک از کاربری ها بالاترین توان را دارا می‌باشد و به این وسیله در استفاده از منابع و هزینه و وقت در این سرزمین صرفه جویی شود. فریدونشهر دارای آب و هوای معتدل کوهستانی بوده و پراکندگی باران و برف درطول سال دست کم ۸ماه است و ذخیره برف تا شروع بارندگی سال دیگر ادامه می‌یابد. رودخانه ها اغلب دربستری عمیق جریان یافته ‌است که آب آنها به هدر می‌رود و معمولاً به مصرف کشاورزی نمی‌رسد. پوشش گیاهی این ناحیه از استپ و چمنزار‌های کوهستانی است. در این پژوهش ابتدا داده‌های مورد نیاز که شامل نقشه‌های ارتفاع، شیب، جهت، خاک، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی و نقشه تراکم پوشش گیاهی بوده، جمع‌آوری شده و سپس با استفاده از مدل‌های اکولوژیکی دکتر مخدوم در نرم افزار GIS طبقات مناسب و نامناسب برای هر کاربری در محدوده مورد نظر مشخص شده است. بعد از تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته مشخص شد که این محدوده بالاترین توان را برای کاربری تفرج گسترده دارا می باشد.