سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروانه اخگر – دانشجویکارشناسیارشدژئومرفولوژی، دانشگاه تهران
مهدی رحیمی – دانشجویکارشناسیارشدسیاسی، امام حسین

چکیده:

توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود هر چند که درسال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگیخارج می شود. کلمه توریست از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند اغلب توریست ها بیش از هر چیز به آب هوا، فرهنگ یا طبیعت علاقه مند هستند. توریسم سازمانیافته در حال حاضر شرایط تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهان را داراست. در این راستا گردشگری روستایی نیز جز فعالیت هایی محسوب می شود که می تواند باعث رونق اقتصادی و همچنین باعث اشتغالزایی در یک منطقه شود