سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاء الدین گل محمدزاده کرکرق – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

کشور ایران به لحاظ تنوع جاذبه های طبیعی و گردشگری جایگاه ویژهای در بین کشورهای جهان دارد. به طوری که ظرفیت مناسبی برای رشد و توسعه ی صنعت طبیعت گردی در کشور بوجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی جاذبه های مختلف طبیعی و گردشگری استان اردبیل و نیز تجزیه و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر توسعه ی آن می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده استان اردبیل از نظر وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری از موقعتیت ممتازی برخوردار است. معرفی مکان های طبیعی و جاذبه های اکوتوریستی آنها جزء اهداف اصلی این پژوهش تعیین گردید. برای ارزیابی توانمندی های طبیعی و گردشگری استان از روش «توصیفی- تحلیلی» استفاده شده است. وجود آبشارها، تالابها، دریاچه ها، پیست اسکی،آبهای گرم معدنی و جنگل ه ای طبیعی به عنوان عوامل طبیعی جذب توریست و توسعه ی گردشگری در استان اردبیل بوده است. عواملی مانند: عدم اطلاع رسانی کافی در معرفی توانمندی های طبیعی منطقه، نوع نگرش مردم به گردشگری، نحوه گذراندن اوقات فراغت، عدم توجه به اکوتوریسم به مفهوم واقعی آن و نبود امکانات رفاهی کا فی در فصول مختلف از مهمترین علل تأثیر گذار در کاهش جذب توریسم محاسبه شده اند. در نهایت با ارائه یک طرح مدون و جامع، متناسب با پتانسیل های طبیعی و گردشگری استان و با جذب سرمایه گذاری بخش های خصوصی میت وان به ساماندهی و ا رتقای صنعت گردشگری در استان دست یافت.