سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا پاکروان – دانشگاه تهران
محمد کاووسی کلاشمی –
حسین کاووسی کلاشمی – مدرس دانشگاه صنعت آب و برق کشور

چکیده:

درمطالعه حاضربا استفاده از اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی درسال زراعی ۸۷-۸۶ انواع مختلف کارایی استانهای تولید کننده گندم دیم با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه و سپس با استفاده ازمدل اندرسون پیترسون رتبه بندی شدند باتوجه به نتایج مقادیرکارایی فنی تخصیصی اقتصادی مدیریتی و مقیاس گندم دیم درکشور به ترتیب ۸۲و۶۸و۶۵و۹۱و۹۶درصد محاسبه شدند بررسی اختلاف مقادیر مصرف نهادها درشرایط فعلی و بهینه نشان داد که استان همدان و مرکزی درشرایط نامناسبی ازمصرف نهاده ها قرار دارد همچنین تمامی استانهایکشور درمصرف سموم و کودهای شیمیایی غیربهینه عمل می کند که این موضوع باید مورد توجه مسئولین قرارگیرد بررسی انواع شاخصهای کارایی استانهای مورد مطالعه نشان میدهد که تنها دراستان قزوین و گلستان تمامی این شاخصها معادل یک براورد گردید که نشان ازوضعیت بسیارمناسب این استان ازنظر کارایی است