سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله سیف – مدیرگروه و استادیار جغرافیایی طبیعی دانشگاه اصفهان
عبدالمجید احمدی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی

چکیده:

امروزه با گسترش روزافزون گردشگری طبیعی و ژئوتوریسم می توان گفت که یکی از جذابترین پتانسیلهای این صنعت پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمینشناسی هستند که میتوانددرژئوتوریسم بسیارمورد توجه قرارگیرد درطولدو دهه گذشته تلاشهای زیادی برای ارزیابی کیفیت میراث ژئومورفولوژیکی درزمینه های مختلف صورت گرفته است یکی از جاذبه های توریستی استان آذربایجان شرقی روستای کندوان می باشد که به لحاظ ژئومورفولوژیکی مورد توجه گردشگران بسیار قرارگرفته است روستای کندوان در۶۲ کیلومتری تبریز واقع شده است و دردامنه شمالغربی توده سهند قرار دارد و یکی از سه روستای صخره ای جهان است دراین پژوهش ضمن بررسی توانهای ژئومورفولوژیکی منطقه با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده به بررسی معیارهای اکولوژیکی زیبایی شناسی فرهنگی اقتصادی و تاریخی درمنطقه پرداخته شد ه است و به صورت کمی مورد ارزیابی قرارگرفته اند.