سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زبیدی زاده – دانشکده علوم و تحقیقات خوزستان
فرزانه فاخری رئوف – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۸ به منظورارزیابی توانایی جلبک اسپیروژیر در جذب زیستی فلزات سنگین ،با استفاده از آزمایش تست سمیت حاد انجام گرفت . نمونه های جلبک را در محیط آزمایشگاه به همراه مقدار تعیین شده از نمک فلزات مورد مطالعه به مدت ۴ روز در سطل های حاوی آب تصفیه خانه قرار گرفت . هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در آب تصفیه خانه و جلبک اسپیروژیر بود که نهایت توانایی قدرت جذب زیستی فلزات سنگین توسط جلبک اسپیروژیر نیز تعیین شد نتایج به دست آمده نشان داده شد با افزایش غلظت فلزات سنگین در آب سطل ها ، میزان جذب زیستی توسط جلبک ها نیز افزایش پیدا کرد . جلبک مورد مطالعه توانایی جذب فلزات سنگین را دارد . و پیشنهاد می شود از آن برای کاهش غلظت فلزات سنگین در تصفیه خانه ها استفاده کرد