سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
محمد کردانی –
محمود جهانفر –
جمشید شیرالی –

چکیده:

مشارکت فرآیندی است که اثرات مثبت و سازنده آن در زمان حال نمود چندانی نداشته و منافع حاصل از آن را می بایست درآینده جستجو کرد .بررسی های انجام گرفته نشان می دهدکه مشارکت پیش شرط توسعه می باشد و بدون مشا رکت بهره برداران، توسعه با مشکلات متعدد روبرو خواهد شد . جلب مشارکت مردمی ،گذشته از کاهش بار مالی دولت در امر توسعه طرح های آبیاری و زهکشی ، تسریع در بهره برداری از پروژه ها ،حفظ و نگهداری تاسیسات آبرسانی و بهبود الگوی مصرف را نیز در پی خواهد داشت . اجرای طر ح های آبیاری و زهکشی، مستلزم هزینه ها ی بسیار بالایی است درحالیکه به دلیل پایین بودن سطح درآمد کشاورزان و محدودیت توان مالی دولت، اجرای این طرح ها تقریباً غیرعملی اس ت. اجرای طرح های مشارکتی با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو بوده است که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان های مسئول کشاورزی و یا عدم شناخت کافی از شرایط فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و … کشاورزان می باشد. مشارکت کشاورزان در طرح ها محقق نخواهد شد مگر با همکاری ادارات و سازمان های دست اندرکار امر کشاورزی نظیر سازمان جهادکشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی، فرمانداری ها، بخشداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل که با تشویق و ترغیب کشاورزان زمینه آبادی و شکوفایی منطقه را فراهم خواهند ساخت . لذا ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر به منظور حذف تنگنا های موجود، می تواند در ترغیب و مشارکت بهره برداران جهت تسریع در اجرا، بهره برداری و واگذاری مدیریت به بهره برداران طرح که منجر به پیشرفت و توسعه پایدار در طرح های منابع آب شود، موثر باشد که نیل به این اهداف بدون لحاظ نمودن مشارکت همه جانبه بهره برداران در طرحها میسر نخواهد بود.