سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضیه احمدیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور تهرا
منصوره شمیلی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

گواوا که یکی از مغذی‌ترین میوه‌های مناطق گرمسیری می‌باشد وسرشار از ویتامین C و املاح معدنی می‌باشد، در مناطق جنوبی ایران کشت و کار می‌گردد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‌ای در خصوص ژرم پلاسم موجود از این گیاه در کشور ما صورت نپذیرفته، در این مطالعه سعی گردید تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گواوا در استان هرمزگان، با استفاده از نشانگرهای ملکولی بررسی گردد. در این تحقیق روابط بین ۴۰ صفت کمی وکیفی مربوط به گل ، میوه و برگ در ۱۵ ژنوتیپ گواوا مورد بررسی قرار گرفت. بسیاری از پارامترهای کمی در بین ژنوتیپ‌های مختلف تنوع بالایی را از خود نشان دادند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی مثبت و منفی معنی‌دار را بین برخی صفات مهم نشان داد. در تجزیه به مولفه‌های اصلی، ۸ مولفه شناسایی شدند که جمعاً ۹۴٫۸ درصد از کل تنوع داده‌ها را توجیه نمودند. سهم مولفه اول که شامل صفات مربوط به میوه نظیر TSS، قند کل، قند احیا، رطوبت و رنگ پوست میوه بالغ بود ۱۸٫۸۷ درصد واریانس را توجیه نمود. تجزیه کلاستر با استفاده از این مولفه‌ها، ژنوتیپ‌ها را به دو گروه اصلی تفکیک کرد.