سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیمین باقری – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه پیام نور آران

چکیده:

شناخت دقیق و هم زمان واقعیت های اقلیمی و پدیده های اکولوژیکی مستلزم بکارگیری روشی است که از کلی گویی در آن اجتناب شده و بر مبنای محکم استوار باشد. طبقه بندی اقلیمی پاپاداکیس که تاکید آن بر نقش عوامل بوم شناختی است، با دارا بودن بیش از ۴۴۰ زیر گروه اقلیمی و علی رغم پیچیدگی خاص خود چنین امتیازی را دارا است. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی روش پاپاداکیس، داده های هواشناسی ایستگاه کاشان پردازش و با استفاده از روش فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. معیار های این روش عبارتند از: سختی زمستان و گرمی تابستان، طول فصل بدون یخبندان، تبخیر و تعرق پتانسیل، بیلان آبی و توزیع فصلی آن. دستاورد ها بیانگر آن است که از نظر شرایط دمایی تابستانی ایستگاه درطبقه پنبه گرمتر قرار دارد. با توجه به شرایط دمای زمستانی، ایستگاه درطبقه جودوسر قرار دارد. به طور کلّی ایستگاه فوق از نظر رژیمحرارتی در گروه بیابان بری( ۱co و از نظر رژیم رطوبتی در گروهde قرار دارد.